Stappenplan WordPress Multisite installeren

Als je meerdere websites hebt met bijna dezelfde uitstraling kun je van je WordPress website een WordPress Multisite maken. Hiermee draai je meerdere websites op één WordPress installatie. Hoe doe je dat? In deze blog een handig stappenplan.

Stap 1: Backup je huidige site

Als je al een site hebt draaien, moet je voordat je begint van je huidige site en database een backup maken. WordPress zal je bestanden en database namelijk updaten. Verder is het verstandig al je plugins te de-activeren.

Dit hoeft natuurlijk niet als je met een nieuwe site begint.

Stap 2: WordPress Multisite aanzetten

Om een mulitsite te kunnen maken moet je in de configuratie toestemming geven voor multisite. Ga hiervoor naar het wp-config.php bestand in de www-root van de site en voeg de volgende code toe. De beste plek hiervoor is net boven de tekst:


define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Stap 3: Netwerk installeren

Vervolgens kun je inloggen op de site en is er een nieuw menu-item bijgekomen. Ga naar het menu en kies voor Extra->Netwerk.

Een WordPress multisite wordt ook wel een netwerk van sites genoemd. De eerste site die je onder multisite maakt heet daarom ook de netwerksite.

Je moet nu een keuze maken tussen een subdomein en subdirectories. Dit kan later aangepast worden maar dat is niet eenvoudig. Kies daarom meteen de juiste!

  • Subdomein gebruik je als je gebruik wil maken van inderdaad subdomeinen: bijvoorbeeld: ede.nidoo.nl en deventer.nido.nl. Verder is dit de juiste instelling als je een geheel ander domein naar een van je subsites wil laten wijzen (zie domain mapping)
  • Subdirectories zijn een fijne keuze bij bijvoorbeeld meertaligheid. www.domein.nl/en/ of www.domein.nl/fra/ (al zijn er daarvoor ook fijne plugins verkrijgbaar)

Klik nu op installeren.

Er worden nu codes gegenereerd die je nodig hebt in de volgende stappen.

Stap 4: Netwerk aanzetten

Om media bestanden van de verschillende sites op te slaan is er een nieuwe map nodig in de wp-content map namelijk “blogs.dir”. De rechten van deze map moeten hetzelfde zijn als van de uploads map.

Het netwerk is nu geïnstalleerd, maar moet ook nog aangezet worden. Hiervoor ga je terug naar de wp-config.php. Haal nu de code uit stap 2 weer weg en vervang dit door de in stap 3 gegenereerde code. Bijvoorbeeld het volgende:


define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'jouwdomein.nl' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

De rewrite-rules die in stap 3 zijn gegenereerd moeten worden toegevoegd aan de .htaccess. Deze staat ook in de www-root van je website.

Had je nog geen .htaccess dan maak je hem nu aan met de gegenereerde codes. Had je er wel een vervang dan de WordPress codes door de nieuwe. Bijvoorbeeld:


RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} –d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]

Stap 5: Nieuwe sites aanmaken

Om Superbeheerder te worden van de nieuwe multisite moet je even opnieuw inloggen. Onder de Super-beheerder functie zit nu nieuwe functionaliteit waar je websites kunt toevoegen en verwijderen. Klaar is Kees!

Op de WordPress site zelf is een hoop documentatie te vinden over de in’s en out’s van Multisite.

Bent u van plan een multisite te laten ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.