Design Thinking
Terug naar aanpak

Ontdek creatieve oplossingen met Design Thinking

Design Thinking is een creatieve en mensgerichte manier van problemen oplossen die we toepassen op verschillende gebieden. Het gaat om het begrijpen van de behoeften en perspectieven van de gebruikers, het identificeren van problemen en het genereren van ideeën om deze op te lossen.

Design Thinking

De klantbehoeften centraal

Met Design Thinking gebruiken we een manier van werken waarbij we creatief zijn, goed luisteren en steeds beter worden. We kijken goed naar wat onze klanten en gebruikers nodig hebben en bedenken slimme oplossingen. We werken stap voor stap en maken steeds kleine verbeteringen om de beste resultaten te krijgen.

Design Thinking bestaat uit vijf fasen: empathize, define, ideate, prototype en test. Het is een proces dat zich richt op het verkennen van mogelijkheden en het testen van oplossingen. Door empathie, samenwerking en experimenteren te combineren, kan Design Thinking leiden tot innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Design Thinking

Luisteren en begrijpen

Wij willen jou, je organisatie en je klanten goed snappen. Daardoor maken we oplossingen die echt passen bij wat jullie nodig hebben.

Design Thinking

Ideeën bedenken

Tijdens onze creatieve sessies komen we met allerlei ideeën. We denken buiten de lijntjes om zo tot het beste resultaat voor jouw organisatie te komen.

Design Thinking

Ontwikkelen van oplossingen

Onze uiteindelijke idee wordt gepresenteerd, verbeterd of herontworpen. De volgende stap: het realiseren van de oplossing.

Begrijpen van gebruikersbehoeften

Tijdens onze onderzoeksfase is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gebruikers en hun behoeften. Dit bereiken we door verschillende methoden toe te passen, zoals observaties, interviews, deskresearch, flows en het maken van persona’s.

Het is een belangrijke fase in het proces, omdat het de basis legt voor de rest. Ons team verplaatst zich in de schoenen van de gebruikers. Dit kan helpen bij het ontdekken van nieuwe inzichten en het creëren van innovatieve oplossingen.

Meer over Design Thinking?

Samen aan de slag? Neem gerust contact op met Wouter of één van onze andere collega’s.

Design Thinking