Afstudeeronderzoek: effectieve content produceren

De campagnedoelstelling behalen door de juiste content in te zetten op het juiste kanaal en daarmee de juiste doelgroep bereiken. Dat is nogal een klus. Internetbureau Max merkt dat dit steeds crucialer wordt in onze huidige samenleving, waarin internet en social media een grote rol zijn gaan spelen. Behalve enkel een project rond een WordPress website of applicatie uit te voeren, zorgt Internetbureau Max ook voor de online marketing hieromheen. Maar hoe kun je dit als bureau het beste aanpakken? Zodat content zowel strategisch als effectief en efficiënt ingezet wordt?

Wie ben ik?

Mijn naam is Anne van Zeeland en ik ben in november begonnen met dit onderzoek voor mijn afstudeeropdracht. Ik studeer Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en binnen deze opleiding koos ik voor het profiel Content Design. Dit houdt in dat ik mij tijdens mijn studie voornamelijk heb bezig gehouden met het communiceren, ontwerpen en realiseren van digitale content voor applicaties en campagnes. Verder heb ik de verdiepende minor Brand Management gevolgd, waarin ik veel heb geleerd over hoe merken zich in de markt profileren.

Afstudeeronderzoek

Met dit onderzoek krijg ik de kans om te laten zien wat ik heb geleerd de afgelopen jaren, om zo Internetbureau Max te helpen hun campagne proces te optimaliseren. Zoals eerder benoemd is het bureau benieuwd hoe ze op een efficiënte en strategische manier effectieve content kunnen produceren. Efficiënt en strategisch wil zeggen dat het proces planmatig ingericht wordt. De manier van werken wordt daardoor doelmatig. Met effectieve content wordt content bedoeld die daadwerkelijk relevant is voor de doelgroep, zodat doelstellingen (sneller) behaald worden.

“Met dit onderzoek krijg ik de kans om te laten zien wat ik heb geleerd de afgelopen jaren.”
Anne van Zeeland

Campagneteam

Allereerst ben ik gaan kijken hoe het campagneteam op dit moment te werk gaat. Hiervoor ben ik onderdeel geworden van het team en heb ik interviews afgelegd met enkele teamleden, om zo de knelpunten in het huidige proces vast te stellen. Uit deze interviews blijkt dat kwalitatief goede content soms moeilijk te verkrijgen is. Door dit intern bij Internetbureau Max op te lossen kan het budget voor klanten stijgen, wat vaak niet wenselijk is. Templates bieden hier een mogelijke uitkomst.

Behalve enkel naar de knelpunten te kijken, heb ik ook gekeken naar de pluspunten binnen het huidige werkproces. Hierbij kwam het REAN-model sterk naar voren. Het REAN-model wordt ingevuld bij het bedenken van de strategie en biedt een inhoudelijke houvast. Het model bestaat uit vier fases uit de customer journey, namelijk Reach, Engage, Activate en Nurture. Het campagneteam formuleert bij elke fase verschillende doelstellingen en subdoelstellingen, zodat ze tijdens het monitoren en analyseren altijd kunnen terugkoppelen naar deze doelstellingen.

Wat ga ik nog doen?

Het REAN-model biedt een houvast voor, tijdens en na een campagne. Dit zorgt ervoor dat het model een positieve bijdrage levert aan een efficiënte en strategische werkwijze. Wel legt het enkel de basis voor de structuur in een contentstrategie en biedt geen opties voor een content planning en indeling. Om de output van het proces strategischer te maken ga ik op zoek naar een model die het REAN-model kan versterken op dit gebied.

Om het onderzoek concreet te maken pas ik het gekozen model toe op twee campagnes van de maatschappelijke organisaties Voedselbank Apeldoorn en Apeldoorn Marketing. Het campagneteam monitort en analyseert de campagnes na livegang. Op basis van deze gegevens kijk ik of de ingezette content gestandaardiseerd kan worden in de vorm van templates, zonder dat de kwaliteit van de campagnes daalt. Als blijkt dat deze templates gerealiseerd kunnen worden, bieden ze ook voor andere campagnes een uitkomst.

Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten en resultaten van mijn opdracht en vind het enorm leuk om onderdeel te mogen zijn van het team van Max. Deel uitmaken van het team helpt mij om mijn opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, omdat het team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertises. Verder streeft het bureau ernaar om de afstudeerder zelf zijn of haar afstudeerproject te ontwikkelen, wat mij heeft geholpen bij het maken van de keuze om bij Internetbureau Max te komen.