Kaizen
Terug naar aanpak

Kaizen brengt je stap voor stap succes

Het geheim van langdurig online succes schuilt in het permanent verbeteren en inhoud geven aan je website, content en campagnes. Wij voeren we dit proces uit volgens de kunst van Kaizen.

Kaizen

De kracht van het juiste proces

Om voor langdurig online succes te zorgen heeft Bureau Max het Kaizen Canvas ontwikkeld; 25 jaar ervaring gedistilleerd tot een proces waarmee we al jarenlang resultaat behalen. Het proces is opgedeeld in drie stappen die samen de vrijheid geven om altijd de kracht van het verhaal voorop te stellen.

Kaizen

Plan

Een weldoordacht plan geeft ons het beste fundament om op te bouwen. Dankzij een ijzersterke start van elk project zorgen we vanaf het begin voor een succesvol einde en dat doen we altijd samen.

Kaizen

Project

Ons multidisciplinaire team gaat aan de slag met je website, platform of visual story. Het is elk project ons doel om verwachtingen te overtreffen – van onze klant én de eindgebruiker.

Kaizen

Proces

Langdurig online succes is een continu proces en ons beste werk leveren wij in nauwe samenwerking met onze klanten. Vanuit de data en de strategie voeren we samen regie.

Stap voor stap verbeteren

Kaizen is een filosofie die gericht is op voortdurende verbetering en is zeer nuttig bij de ontwikkeling van websites. We voeren regie op dit proces door het gedrag van je bezoekers continu te analyseren en op basis hiervan de keuzes te maken hoe het beter kan.

Het Kaizen-proces voor een website bestaat uit een aantal stappen die herhaaldelijk worden doorlopen:

  • Identificeren van problemen: Dit is de eerste stap in het Kaizen-proces. Het gaat erom dat we kritisch kijken naar je website en de gebruikerservaring. Wat werkt er niet goed? Waar lopen gebruikers vast? Door deze problemen te identificeren, kunnen we gerichte verbeteringen aanbrengen.
  • Analyseren van oorzaken: Nadat we de problemen hebben geïdentificeerd, is het tijd om te achterhalen waarom ze optreden. Is de website niet goed gestructureerd? Werken bepaalde functionaliteiten niet goed? Door de oorzaken van de problemen te achterhalen, nemen we gerichte maatregelen om deze op te lossen.
  • Ontwikkelen van oplossingen: Op basis van de analyses die we hebben uitgevoerd, ontwikkelen we nu gerichte oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we samen de structuur van de website aanpassen of bepaalde functionaliteiten verbeteren. Het doel is om de website beter te laten werken en de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Implementeren van oplossingen: Nadat we de oplossingen hebben ontwikkeld, is het tijd om ze te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we aanpassingen doen of nieuwe functionaliteiten toevoegen. Het is belangrijk om de oplossingen goed te testen.
  • Evalueren van resultaten: Nadat de oplossingen zijn geïmplementeerd, is het belangrijk om te evalueren of ze hebben gewerkt. Zijn de problemen opgelost? Is de gebruikerservaring verbeterd? Zijn er nieuwe problemen opgetreden? Door de resultaten te evalueren, bepalen we samen of we tevreden zijn met de oplossingen.

Door bovenstaande stappen regelmatig te herhalen, kunnen we de kwaliteit van je website voortdurend verbeteren.

Meer over onze Kaizen methode?

Samen aan de slag? Of heb je een vraag voor ons? Neem gerust contact op met Melanie of één van onze andere collega’s.

Kaizen