Overzicht cases

Website en storytelling voor GroenLinks PvdA

In juli 2023 viel het kabinet, wat leidde tot een versnelde samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Bureau Max kreeg de opdracht om een nieuwe gezamenlijke website te bouwen voor de verkiezingscampagne. De uitdaging was om een effectieve, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke site te creëren die het nieuwe verhaal van de samenwerkende partijen vertelt. Een groot en eervol project dat we vol enthousiasme zijn aangegaan.  

De uitdaging

In de afgelopen jaren hebben we ruime ervaring opgedaan met de PvdA, zowel op het gebied van online functionaliteiten als bij campagnes voor verkiezingen. Toch was dit een bijzondere uitdaging door het momentum en de nieuwe samenwerking tussen alle communicatiemedewerkers van GroenLinks, PvdA en Bureau Max.

De website moest de waarden en standpunten van de partij effectief overbrengen naar bezoekers, informatief, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk zijn. Daarnaast was er de opdracht om de website vernieuwend te maken en het nieuwe verhaal van de samenwerkende partijen te communiceren.

Omdat niet alle content gelijktijdig beschikbaar of besloten was, hebben we ervoor gekozen om de stappen per onderdeel van de website te doorlopen. Dit zorgde voor focus en efficiëntie. Door een gefaseerde ontwikkeling en gebruikerstests breidde de website geleidelijk uit. 

Aanpak: Design Thinking Methode

Voor de ontwikkeling van de nieuwe website hebben we de stappen doorlopen die bij de Plan- en Projectfase horen, zoals we in ons Kaizen-schema presenteren, en hebben we de Design Thinking Methode toegepast.

De eerste stap in de Design Thinking Methode voor het ontwikkelen van een website is ons verdiepen in de behoeften van de eindgebruikers, samen met het marketing- en communicatieteam van GroenLinks-PvdA. Door middel van diverse gesprekken, diepgaand onderzoek naar het bezoekersgedrag en de informatiebehoefte van de doelgroep, hebben we inzicht gekregen in de gewenste gebruikerservaring. Tijdens de campagne zijn de belangrijkste doelgroepen de trouwe stemmers, die zich moeten kunnen identificeren met de gezamenlijke visie en standpunten, en de zwevende kiezers die de site bezoeken in de laatste dagen voor het stemmen.

Op basis van de verkregen inzichten hebben we heldere doelstellingen voor de website geformuleerd. Deze doelen zijn omgezet in userflows die als leidraad dienden voor het ontwerpproces, waardoor we de specifieke behoeften van GroenLinks-PvdA en hun publiek centraal stelden. Daarnaast hebben we de SEO-strategie opgesteld voor de drie sites.

In de volgende fase hebben we de sitestructuur ontwikkeld en functionele eisen geformuleerd. We hebben gewerkt met verschillende designconcepten die aansloten bij de nieuwe merkidentiteit van GroenLinks-PvdA.

Website en storytelling voor GroenLinks-PvdA
“Na enkele feedbackrondes was het definitieve concept voor de website uitgewerkt, waarin de samenwerking van beide partijen duidelijk naar voren kwam in de online uitingen.”
Wouter – Web & Interaction Designer

Met de geselecteerde ideeën hebben we interactieve prototypes van de website gecreëerd, waardoor we de gebruikerservaring konden testen en eventuele aanpassingen konden doorvoeren vóór de ontwikkelingsfase.

Tot slot hebben we gebruikerstests uitgevoerd om de effectiviteit van het ontwerp te evalueren.

Communicatie van de gezamenlijke visie

Naast de informatieve secties, zoals de kandidaten, de lijsttrekker, het verkiezingsprogramma, de standpunten en het nieuws, lag de nadruk op het overbrengen van de gezamenlijke visie van GroenLinks-PvdA als verkiesbare partij met Frans Timmermans als lijsttrekker. Het creëren van een inspirerende en verbindende visiepagina stond centraal.

Bureau Max paste de krachtige Storytelling Methode toe om de boodschap “Samen Kan Het” op een impactvolle wijze te presenteren. In nauwe samenwerking met de designer van GroenLinks-PvdA werd deze visiepagina ontwikkeld vanuit content design.

Aanpak: Storytelling Methode

Om zwevende kiezers op een beknopte maar krachtige manier het verhaal van GroenLinks-PvdA te vertellen, was het essentieel om de kern van het verhaal te benadrukken. Tijdens gesprekken over de communicatiestrategie hadden we de kernwaarden en visie van GroenLinks-PvdA al gedefinieerd. In samenwerking met communicatiemedewerkers van beide partijen konden we de essentie vastleggen die we wilden overbrengen.

Met deze basis creëerden we een verhaal dat bezoekers meenam op een reis door de visie van GroenLinks-PvdA. Boeiende taal, beeldmateriaal en multimedia-elementen werden gebruikt om de boodschap kracht bij te zetten. Interactieve elementen werden toegevoegd om de betrokkenheid te vergroten, zodat bezoekers niet alleen de boodschap begrepen, maar er ook actief bij betrokken raakten.

Iconen, bestaande uit verschillende bolletjes die symbolisch zijn voor mensen, werden gebruikt. Elk icoon bouwde zich op uit bolletjes en veranderde vervolgens in een ander icoon van bolletjes. Als genoeg mensen zich aansluiten, ontstaat er beweging en verandering. “Als je met meer bent, sta je sterker. Samen kan het.” Uiteindelijk wordt ingezoomd op één bolletje dat het verschil maakt: jouw stem.

Website en storytelling voor GroenLinks-PvdA

Visiepagina “Samen Kan Het”

Het resultaat was de visiepagina “Samen Kan Het”, een verhalende reis die bezoekers onderdompelde in de idealen en doelen van GroenLinks-PvdA. Door storytelling toe te passen, slaagden we erin niet alleen informatie over te brengen, maar ook emoties op te roepen en de betrokkenheid te vergroten. De visiepagina diende als krachtig instrument tijdens de online campagne.

Visiepagina bekijken

Resultaat

Na maanden van intensieve samenwerking ontstond een moderne website die de kernwaarden van GroenLinks-PvdA weerspiegelt. Dit leidde tot een succesvolle online aanwezigheid en versterkte de digitale vertegenwoordiging van de partij.

We zijn trots op het resultaat en de weg ernaartoe. Een socialer en groener Nederland? Wij dragen graag ons steentje bij!

Samen aan de slag?

Of heb je een vraag voor ons? Neem gerust contact op met Melanie of één van onze andere collega’s.

Website en storytelling voor GroenLinks-PvdA